Bestyrelsesmøde 22. August 2016

created by DTP |

Referat og dagsordenen fra det afholdte møde.