DTP Vendsyssel indkalder til generalforsamling

Generalforsamling 


Indkaldes til generalforsamling ved Vendsyssel Tractor Pulling 

Generalforsamlingen afholdes 2, uge i oktober. 

Det vil sige Torsdag 12 oktober kl 19.00 

Adressen er Skelbakvej 15, 9320 Hjallerup 

Indkomne forslag skal være  

Formanden i hænde 8 dage før –  vendsysselpulling@hotmail.dk 

Dagsorden til generalforsamling er: 

1. valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetæller
3. formandens beretning
4. Godkendelse af formandens beretning
5. fremlæggelse af regnskab
6. godkendelse af regnskab
7. valg af bestyrelsen
8. Valg af revisor 

På valg er: 

Diana Nielsen modtager ikke genvalg 

Jonas Flensborg modtager ikke genvalg 

Helle Nielsen modtager genvalg 

Samtidig skal der vælges 2 suppleanter 

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen.  

Mvh formand 

Helle Korsager Østergaard 

Der serveres kaffe og kage