Indkaldelse til årsmøde

 

Indkaldelse til Årsmøde i Dansk Tractor Pulling


Dato: lørdag d. 11. november 2017 kl. 13.00,

Sted: Remisen, Remisevej 1, 7330 Brande

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf.

5. Fremlæggelse af budget for 2018 og godkendelse heraf.

6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2019.

7. Indkomne forslag.

Skal være formanden i hænde senest d.8.Oktober 2017 på bestyrelse@tractorpulling.dk

8. Åben talerstol.

Debat uden afstemning.

9. Valg af formand

Bestyrelsens kandidat: Steffan Stub Jensen

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er: Kim Hornsyld (Modtager genvalg), Margrethe Sandberg (Modtager genvalg),
Kim Bjerggaard (Modtager genvalg), Tanya Madsen (Modtager genvalg)

11. Valg af intern revisor.

På valg er: Lars Olesen

12. Eventuelt.

 

For at opnå stemmeret skal man have betalt kontingent for 2018 til Dansk Tractor Pulling

HUSK betaling kan foretages via www.tractorpulling.dk (under webshoppen)

Indmeldelse/betaling foretaget inden 8. november 2017 vil automatisk være registreret

Ønskes regnskabet tilsendt kan det rekvireres via regnskab@tractorpulling.dk

Husk tilmelding senest 1.november på tilmeld@tractorpulling.dk

 

På vegne af Dansk Tractor Pulling

Kim Hornsyld