Referat bestyrelsesmøde 2. september

created by DTP |

Hermed det godkendte referat, samt dagsordenen fra mødet 2. september

Referat

Dagsorden

Venlig hilsen
Bestyrelsen